نرم افزار های پزشکی

Medical Softwareتحولات عمیق حاصل از انقلاب انفورماتیک در دهه ۸۰ میلادی از یکسو و گسترش اینترنت از سوی دیگر تغییرات بسیار مهمی را در نحوه آموزش دانش پزشکی از دیدگاه به کار گیری فناوری اطلاعات و ارتباطات پدید آورد. این فناوری نوین امکان دستیابی به داده های تخصصی را مستقل از مکان و زمان فراهم کرده و زمینه را برای همکاری گسترده آموزشی با قابلیت خود ارزیابی و دریافت بازخورد ایجاد نمود. نباید فراموش کرد دانش پزشکی و پژوهشهای مرتبط آن وابستگی زیادی به مدیریت اطلاعات دارند و فناوری اطلاعات فرصت های بی نظیری را برای ارتباط دانشکده ها و دانشگاه های پزشکی سرتاسر جهان با یکدیگر و به اشتراک گذاشتن مفاد آموزشی و علمی از طریق اینترنت فراهم نموده است که تا پیش از این در اختیار دانشجویان و دانش پژوهان این رشته قرار نداشت. کامپیوتر نیز به خودی خود با ظرفیت بالای مدیریت اطلاعات و ارتباطات قوی ترین ابزار در جهت پردازش دانش پزشکی و گشودن راههای جدید در فرآیند آموزش پزشکی به حساب می آید. از این رو امروزه نرم افزارهای پزشکی تنها ابزاری جهت نمایش توانمندیهای کامپیوتر در حوزه بهداشت و درمان به شمار نمی آیند، بلکه در بسیاری از حوزه های دانش پزشکی همچون زیست-انفورماتیک و انفورماتیک پزشکی مهمترین رکن پژوهشهای وابسته محسوب می گردند. علاوه بر حوزه های میان رشته ای یاد شده، نرم افزارهایی نظیر سامانه های مدیریت بیمارستانی، سامانه های پشتیبان تصمیم گیری در تشخیص پزشکی، سامانه های هوشمند تجویز دارو، و … از دیگر موارد متداول به کارگیری توانمندی های فناوری اطلاعات در سیستمهای بهداشتی و درمانی محسوب می گردند.

در ادامه برخی از شناخته شده ترین نرم افزارهای پزشکی را که در بانک نرم افزاری شرکت مهندسی پزشکی پزشکیار پارس موجود می باشند، به شرح زیر به حضور شما معرفی می گردد: