اصول مدیریت شکستگیها

AO Principles of Fracture Managementنرم افزار اصول مدیریت شکستگیهای AO (مشتمل بر دو CD) یک مرجع کامل در زمینه به-روز ترین و فراگیرترین اصول مدیریت شکستگیها می باشد. این نرم افزار علاوه بر آنکه امکان دسترسی بسیار سریع کاربر به اطلاعات را فراهم می نماید، دربرگیرنده بیش از صدها تصویر و عکس رنگی و ویدیو کلیپ های مرتبط در جهت توضیح مطالب می باشد.

برای آشنایی بیشتر با این نرم افزار می توانید از وب سایت آن در آدرس زیر بازدید نمایید:

AO Principles of Fracture Management