خود آموز تعاملی در آشنایی با صداهای قلبی

Cardiac Auscultation: An Interactive Tutorial on Heart Soundsاین نرم افزار روش آسان و کم هزینه ای برای آشنایی دانشجویان پزشکی، رزیدنت ها، و سایر دانشجویان درگیر با بیماریهای قلب و عروق با مسایل امتحانی مربوط به صداهای قلبی می باشد. این نرم افزار توسط آنتونی جی. فریزبی و آدام ال. ویلکس -هر دو از دانشگاه توماس جفرسون- طراحی و ارایه شده است.

در این نرم افزار و در حالت خود آموز شما می توانید یکی از ۱۸ ناهنجاری های قلبی ارایه شده را برگزیده و آنگاه موس شما همچون گوشی پزشکی شما عمل نموده و شما را قادر خواهد ساخت تا صداهای قلبی مربوط به آن ناهنجاری را بشنوید. همچنین با کمک این نرم افزار شما خواهید توانست نمایشی بصری از ناهنجاریهای قلبی، توصیفی از وضعیت بالینی و یافته های مربوط به آنها، و سایر اثرات شناخته شده آن ناهنجاری ها را در اختیار داشته باشید.

در حالت خود آزمایی نیز شما می توانید با گوش دادن به صداهای قلبی، ناهنجاری مربوطه را برگزیده و سپس پاسخ خود را ارزیابی نمایید. بدین ترتیب دانشجویان پزشکی می توانند به جای سر و کله زدن با بیماران قلبی، بارها و بارها به صداهای ذخیره شده در این نرم افزار گوش فرا داده تا در نهایت بتوانند ناهنجاریهای قلبی را بر اساس صداهای نظیرشان به سادگی از یکدیگر تشخیص دهند.