مدیریت جامع بیماری انسدادی مزمن ریوی

Comprehensive Management of Chronic Obstructive Pulmonary Diseaseمدیریت جامع بیماری انسدادی مزمن ریوی (COPD) برنامه ای است که برای یاری رسانی به پزشکان و متخصصان پزشکی طراحی شده است تا مهارتهای آنان را در برخورد با بیماران مبتلا به COPD بهبود ببخشد. به تازگی مشخص شده است که موثرترین درمان برای بیماران مبتلا به COPD هنگامی به وقوع خواهد پیوست که یک تیم منسجم مدیریت پروسه درمان را بر عهده بگیرند و در این تیم بی گمان بیمار مهمترین نقش را بر عهده خواهد داشت. از همین رو این نرم افزار علاوه بر ارایه دقیق ترین اطلاعات پزشکی در مورد بیماری COPD، داده های بسیار مهمی در زمینه مدیریت پروسه درمان (از قبیل دیدگاه های میان-رشته ای، چگونگی کار گروهی، و چگونگی انتقال داده های پزشکی و دارویی به بیمار) را شامل می شود. علاوه بر موارد فوق الذکر در نرم افزار مزبور رویکردهای نوینی برای حفظ و ارتقای آمادگی جسمانی و روحی بیمار و سلامت فیزیولوژیک وی پیشنهاد شده است. هر فصل از این نرم افزار توسط گروهی از متخصصان پیشرو در رشته های مرتبط نوشته شده است. فصلهای گوناگون این نرم افزار عبارتند از:

 • بهینه سازی ارایه مراقبتهای پزشکی برای بیماران COPD
 • ارزیابی COPD
 • عوامل مخاطره زا در COPD
 • مدیریت استفاده از توتون و تنباکو در بیماران و سایر موارد اعتیاد آور
 • مدیریت دارویی COPD
 • وسایل کمک-تنفسی
 • اکسیژن درمانی خانگی
 • مدیریت موارد بحرانی
 • کنترل قطع تنفس و سرفه در COPD
 • حفظ انرژی و مساله خستگی
 • آمادگی جسمانی در بیماران مبتلا به COPD
 • مسایل روانی: کنترل بی قراری و استرس
 • تغذیه
 • خواب و COPD
 • روابط جنسی و COPD
 • استراحت، فعالیتهای تفریحی، و سفر
 • آموزش بیمار
 • ارزیابی برنامه و اندازه گیری دستاورد ها

لازم به ذکر است هر فصل از این نرم افزار خود به چند بخش تقسیم می گردد که عبارتند از: آشنایی با خطوط کلی فصل، اهداف فصل و آنچه که انتظار می رود پزشکان و متخصصان از فصل مزبور فرا بگیرند، مقدمه، مطالب اصلی، زمان ارجاع، خلاصه مطالب، بررسی موردی، نکات کلیدی برای به یاد سپاری، پیشنهاد برای مطالعه، و مراجع فصل.