اطلس بدن انسان

Human Body Atlas: Medical View 1.0نرم افزار اطلس بدن انسان: دیدگاه پزشکی (نگارش ۱٫۰) دریچه ای برای آشنایی کاربر با دنیای درون بدن انسان می باشد. این نرم افزار که با بهره گیری از فناوری ماکرومدیا فلاش تهیه و ساخته شده است، به کاربر امکان کاوش و جستجو در بدن انسان را ارایه می نماید.

نرم افزار اطلس بدن انسان در چنان سطحی از سادگی و قابل فهم بودن طراحی و اجرا شده است که نه تنها پرسنل بیمارستانی و دانشجویان پزشکی بلکه افراد عادی نیز می توانند به فراخور درک خود از آن بهره ببرند.