اصطلاحات پزشکی: درسهایی کوتاه

Medical Terminology: A Short Courseدر این نرم افزار با درسهایی کوتاه نشان داده می شود که چگونه می توان معانی اصطلاحات پزشکی را با شکستن آنها به بخشهای کوچکتر کشف نمود. روش تایید شده چبنر که واژه ها را در چهارچوب آناتومی، فیزیولوژی، و پاتولوژی انسانی معرفی می نماید سبب شده است تا درک مفاهیم بسیار ساده تر گردد؛ این در حالیست که در روشهای موجود لزوم فراگیری اصول پسوندها، پیشوندها، و ریشه های کلمات پروسه یادگیری اصطلاحات پزشکی را با دشواری های بسیاری رو به رو ساخته است. از سوی دیگر تمرین های موجود در نرم افزار در زمینه کاربرد واژه ها در عمل -نظیر رونویسی اصطلاحات، مرور متون تخصصی، و …- دانشجویان را به یادگیری هر چه بیشتر اصطلاحات تشویق می نماید. لازم به ذکر است مطالب موجود در نرم افزار به گونه ای برگزیده شده اند که برای آشنایی مختصر با اصطلاحات پزشکی کفایت خواهند نمود و از توضیحات بیشتر به منظور پیشگیری از اتلاف وقت کاربران خودداری شده است.

از دیگر ویژگیهای این نرم افزار می توان به موارد زیر اشاره نمود: قابلیت خود آموزی و فرمت درسنامه ای مطالب با هدف ارتقای فرآیند یادگیری؛ به همراه داشتن انواع آزمونهای ایجاد اعتماد به نفس نوشتاری و خواندنی؛ به همراه داشتن مجموعه ای از عکسهای رنگی که معنای بسیاری از واژه های آناتومیک و پاتولوژیک را برای کاربر به تصویر خواهد کشید؛ توضیحات ساده، روشن، و بدون اضافات ِ واژه های تخصصی به منظور تسهیل در درک آنها بی نیاز به هیچ گونه پس زمینه پیشین در پزشکی یا علوم.

برای مشاهده نسخه آن لاین این نرم افزار می توانید به آدرس زیر مراجعه فرمایید:

Medical Terminology: A Short Course