مهارتهای عصبی-عضلانی نوین

Modern Neuromuscular Techniquesاین نرم افزار عمومی با زبانی بسیار ساده به بیان چگونگی ارزیابی دقیق و سیستماتیک مشکلات بافت نرم بدن برای فیزیوتراپیست ها و ماساژوریست ها می پردازد. همچنین این نرم افزار به-روز ترین اطلاعات در ارتباط با تکنیکهای درمانی را در اختیار کاربر قرار می دهد.

از دیگر ویژگیهای این نرم افزار در بر داشتن مجموعه ای از کلیپ های ویدیویی است که به کاربر روشهای مطرح شده را به صورت کاملا بصری و به همراه توضیحات مکفی نشان می دهد.