داروخانه گیاهی

The Herbal Pharmacyداروخانه گیاهی یک برنامه سودمند برای کلیه کسانی می باشد که به دنبال درمان با داروهای گیاهی می باشند. هزاران سال است که گیاهان به عنوان مهمترین داروها و در عین حال ساده ترین روشهای درمانی به کار می روند و آخرین تحقیقات پزشکی نیز اثر بخش بودن آنها را اثبات نموده است. از این رو در نرم افزار داروخانه گیاهی اطلاعات بیش از ۳۰۰ داروی گیاهی پرمصرف به همراه راهنمای طریقه مصرف و زمینه درمانی آنها گرد آوری شده است. علاوه بر آن در این نرم افزار اطلاعاتی درباره نام متداول و سایر نامهای هر داروی گیاهی، خانواده گیاهی آن، بخشهای دارویی و خواص شفا بخش آن، چگونگی مصرف (خوراکی، مالیدنی، و یا ترکیبی)، مصارف غذایی، ترکیبات شیمیایی، طبع دارو (سرد یا گرم)، موارد پرهیز از مصرف، و سایر موارد مشابه موجود می باشد.